O NAS      AKTUALNOŚCI      ZAŁOŻYCIELE      OFERTA      KONTAKT
spoldzielniakonwalia.pl
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

spoldzielniakonwalia.pl
Odpowiedzi do zapytania ofertowego

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami do zapytania ofertowego.

spoldzielniakonwalia.pl
Zapytanie ofertowe

Prosimy zapoznać się z zapytaniem ofertowym.

1 « [1] [2] [3] » 3

Założyciele

Spółdzielnia Socjalna "Konwalia" założyli Gmina Przemet i Fundacja "Centrum Aktywności" z siedzibą w Bukwicy. Siedziba Spółdzielni jest miejscowość Mochy (województwo wielkopolskie, powiat Wolsztyński, gmina Przemęt).

Gmina Przemęt położna jest na nizinie Wielkopolskiej. Gmina Przemęt stanowi jedną z trzech gmin tworzących powiat Wolsztyński. Największe miejscowości to Mochy. Przemęt, Kaszczor, Bucz. Ziemia przemęcka to teren o bogatej historii - w dużej mierze związanej z dziejami zakonu cystersów. Pierwszą znaną datą, którą pojawia się w pisanych dziejach tych ziem jest rok 1210. Walory przyrodniczne stanowiące największy kapitał gminy zadecydowały o rozwoju turystyki na jej terenie. Blisko połowa gminy położona jest w obrębie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, utworzonego 25 listopada 1991 roku. Największym zbiornikiem wodnym parku jest łańcuch jezior przemęckich. Tworzą go jeziora: Wieleńskie, Osłonińskie, Górskie, Olejnickie, Radomierskie, Przemęckie - Duże, Błotnickie, Przemęckie - Małe. Niewątpliwie jest to raj dla żeglarzy, kajarzy i wędkarzy. Piękno i niepowtarzalność przyrody sprawiły, że właśnie tu powstały trzy rezerwaty - Wyspa Konwaliowa, Torfowisko nad Jeziorem Świętym i Jezioro Trzebidzkie.

 

Fundacja "Centrum Aktywności" działa od 2012 roku. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, organizowanie konferencji, spotkań, publicznych dyskusji, wystaw i inne form prezentacji dorobku i inicjatyw członków oraz wszelkie formy publicznej debaty; organizowanie imprez integracyjnych dla różnych środowisk, mających na celu tworzenie aktywności obywatelskiej, w tym wycieczki studialne, staże, wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Fundacja powstała głównie z chęci inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.

O nas

Gmina Przemęt decydując się na założenie spółdzielni miała na względzie potrzebę utworzenia podmiotu łączącego dwa elementy. Z jednej strony ważne było utworzenie podmiotu umożliwiającego włączenie w życie społeczne i zawodowe mieszkańców narażonych na wykluczenie społeczne. Z drugiej strony podmiotu umożliwiającego wykonywującego podstawowe zadania ustawowe w zakresie usług komunalnych, tj. utrzymanie zieleni, wynajem sprzętu oraz prac remontowo- budowlanych na rzecz jednostek gminnych. Do tej pory usługi te wykonywane były przez powołaną spółkę gminną. Jednak ze względu na stawianie dla spółki celów rozwoju gospodarki wodno-ściekowej utworzenie nowego podmiotu było uzasadnione i potrzebne.

Wizja Spółdzielni Socjalnej „Konwalia”
Spółdzielnia socjalna Konwalia to wiodące przedsiębiorstwo społeczne na terenie Powiatu Wolsztyńskiego oraz Gminy Przemęt realizujące cele integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Misja Spółdzielni Socjalnej „Konwalia”
WSPIERAMY
Przywracamy na rynek pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby o niskiej zatrudnialności oraz umożliwiamy osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.

UWRAŻLIWIAMY
Uczymy tworzenia więzi międzyludzkich i wrażliwości społecznej, a także przybierania ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania.

POSZERZAMY HORYZONTY
Pokazujemy, że idea spółdzielczości to idealny pomysł na samorealizację oraz łączenie celów społecznych i biznesowych.

Nasza oferta:

 

 Spółdzielnia Socjalna "Konwalia"
ul. Wolsztyńska 4, Mochy
64-234 Przemęt


NIP: 9231734161
REGON: 383439420
KRS: 0000787404


tel. +48 665 802 121

E-mail: kontakt@spoldzielniakonwalia.pl
stat4u

Spółdzielnia Konwalia, www.spoldzielniakonwalia.pl 2019 - 2024.
"Pod żadnym względem nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zdjęć i treści zamieszczonych w witrynie"