O NAS      AKTUALNOŚCI      ZAŁOŻYCIELE      OFERTA      KONTAKT
spoldzielniakonwalia.pl
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

spoldzielniakonwalia.pl
Odpowiedzi do zapytania ofertowego

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami do zapytania ofertowego.

spoldzielniakonwalia.pl
Zapytanie ofertowe

Prosimy zapoznać się z zapytaniem ofertowym.

1 « [1] [2] [3] » 3
Dodano: 2019-08-27, Odpowiedzi do zapytania ofertowego

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami do zapytania ofertowego.spółdzielnia konwalia
O nas

Gmina Przemęt decydując się na założenie spółdzielni miała na względzie potrzebę utworzenia podmiotu łączącego dwa elementy. Z jednej strony ważne było utworzenie podmiotu umożliwiającego włączenie w życie społeczne i zawodowe mieszkańców narażonych na wykluczenie społeczne. Z drugiej strony podmiotu umożliwiającego wykonywującego podstawowe zadania ustawowe w zakresie usług komunalnych, tj. utrzymanie zieleni, wynajem sprzętu oraz prac remontowo- budowlanych na rzecz jednostek gminnych. Do tej pory usługi te wykonywane były przez powołaną spółkę gminną. Jednak ze względu na stawianie dla spółki celów rozwoju gospodarki wodno-ściekowej utworzenie nowego podmiotu było uzasadnione i potrzebne.

Wizja Spółdzielni Socjalnej „Konwalia”
Spółdzielnia socjalna Konwalia to wiodące przedsiębiorstwo społeczne na terenie Powiatu Wolsztyńskiego oraz Gminy Przemęt realizujące cele integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Misja Spółdzielni Socjalnej „Konwalia”
WSPIERAMY
Przywracamy na rynek pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby o niskiej zatrudnialności oraz umożliwiamy osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.

UWRAŻLIWIAMY
Uczymy tworzenia więzi międzyludzkich i wrażliwości społecznej, a także przybierania ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania.

POSZERZAMY HORYZONTY
Pokazujemy, że idea spółdzielczości to idealny pomysł na samorealizację oraz łączenie celów społecznych i biznesowych.

Nasza oferta:

 

 Spółdzielnia Socjalna "Konwalia"
ul. Wolsztyńska 4, Mochy
64-234 Przemęt


NIP: 9231734161
REGON: 383439420
KRS: 0000787404


tel. +48 665 802 121

E-mail: kontakt@spoldzielniakonwalia.pl
stat4u

Spółdzielnia Konwalia, www.spoldzielniakonwalia.pl 2019 - 2024.
"Pod żadnym względem nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zdjęć i treści zamieszczonych w witrynie"